Do─ču┼č ├ťniversitesi Matematik B├Âl├╝m├╝ verdi─čimiz dersler

CIP 101 (TDP 101) Toplumsal Duyarl─▒l─▒k Projeleri I 0(0+0+0)  ECTS  1,00

Lisans ö─črencilerinin mezun oluncaya kadar en az bir sene devam etmek zorunda olduklar─▒, gönüllü çal─▒┼čmaya dayal─▒ ve sivil toplum örgütleriyle beraber çal─▒┼č─▒lan tak─▒m projeleridir. Ö─črenciler ilan edilen projeler aras─▒ndan tercih yaparak TDP birimi taraf─▒ndan atanan süpervizörün ve birim asistan─▒n dan─▒┼čmanl─▒─č─▒nda bilgilendirme e─čitimleri al─▒rlar, proje ön çal─▒┼čmalar─▒n─▒ yaparlar ve projelerini gerçekle┼čtirirler. Ba┼čar─▒ durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü taraf─▒ndan kararla┼čt─▒r─▒l─▒r.

Zorunlu
COME 107 (B─░M 107) Algoritmalar ve Programlama I 4(3+0+2)  ECTS  6,00

Temel bilgisayar literatürü: terminoloji, sistem bile┼čenleri ve i┼čleyi┼č. Programlaman─▒n temelleri: dizi, karar yap─▒s─▒, tekrarl─▒ i┼člem, sözdizimi, derleme, hata ay─▒klama ve bak─▒m, yordamlar, parametreler, diziler, arama ve s─▒ralama algoritmalar─▒, s─▒radüzensel yap─▒sal tasar─▒m ve biçem.

Zorunlu
ENG 101 ─░leri ─░ngilizce 2(1+2+0)  ECTS  3,00

Bu dersin amac─▒, ö─črencilerin dinleme, konu┼čma, okuma, yazma ve dil bilgisi konular─▒ndaki yabanc─▒ dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çal─▒┼čarak geli┼čtirmelerini sa─člamakt─▒r. Derste ayr─▒ca ö─črencilerin akademik çal─▒┼čma becerilerinin geli┼čtirilebilmesi için çe┼čitli uygulamalara yer verilmektedir. Ayr─▒ca, s─▒n─▒f içi ve d─▒┼č─▒ etkinliklerle ö─črencilerin dü┼čünme becerilerini geli┼čtirmek, onlar─▒ ele┼čtirel dü┼čünceye ve ara┼čt─▒rmac─▒l─▒─ča sevk etmek hedeflenir.

Zorunlu
IUL 100 (UYG 100) Üniversite Ya┼čam─▒na Giri┼č 0(0+0+0)  ECTS  2,00Zorunlu
MATH 131 Matemati─čin Temelleri 4(4+0+0)  ECTS  8,00

Sembolik mant─▒k. Kümeler kuram─▒. Kartezyen çarp─▒m. Ba─č─▒nt─▒lar ve fonksiyonlar. E┼čgüçlü kümeler. Kümelerin say─▒labilirli─či. Denklik ba─č─▒nt─▒lar─▒, denklik s─▒n─▒flar─▒ ve ayr─▒┼č─▒mlar. Bölüm kümeleri. S─▒ralama ba─č─▒nt─▒lar─▒. Matematiksel tümevar─▒m ve yinelemeli fonksiyon tan─▒mlar─▒.

Zorunlu
MATH 151 Analiz I 5(4+2+0)  ECTS  10,00

Tek de─či┼čkenli fonksiyonlar, limit ve türev. Diferansiyel hesab─▒n temel teoremleri: ara de─čer teoremi, uç de─čer teoremi ve ortalama de─čer teoremi. Uygulamalar: grafik çizimi ve maksimum-minimum problemleri.

Zorunlu
TÜRK 101 Türk Dili I 2(2+0+0)  ECTS  3,00

Dersin amac─▒na uygun olarak, ö─črencilerin özgür ve bilimsel dü┼čünce gücüne ve geni┼č bir dünya görü┼čüne sahip bireyler olmalar─▒n─▒ sa─člamak, ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geli┼čtirilmesine ve zenginle┼čtirilmesine katk─▒da bulunmalar─▒n─▒ sa─člamak amac─▒yla TÜRK 101 dersinde; dillerin ortaya ç─▒k─▒┼č─▒, köken ve yap─▒ bak─▒m─▒ndan dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri aras─▒ndaki yeri, Türkçe'nin tarihsel geli┼čimi, yap─▒ bak─▒m─▒ndan Türkçe,sözcükleri kök ve eklerine ay─▒rma ve sözcük türetme çal─▒┼čmalar─▒, anlat─▒m bozukluklar─▒,dilekçe yazma,özgeçmi┼č haz─▒rlama gibi konular i┼členmekte; dersin amac─▒n─▒ desteklemek üzere çe┼čitli romanlar, ┼čiir kitaplar─▒, deneme kitaplar─▒ okunup incelenmektedir.

Zorunlu
CIP 102 (TDP 102 ) Toplumsal Duyarl─▒l─▒k Projeleri II 0(0+0+0)  ECTS  1,00

TDP 101 dersinde teorik e─čitim alan ö─črenciler, TDP 102 dersi kapsam─▒nda gönüllü çal─▒┼čmaya dayal─▒ ve sivil toplum kurulu┼člar─▒ ile kamu kurum ve kurulu┼člar─▒ ile beraber çal─▒┼č─▒lan tak─▒m projelerinden tercih ettikleri birini seçerek TDP Birimi taraf─▒ndan atanan süpervizörün ve program asistan─▒n─▒n dan─▒┼čmanl─▒─č─▒nda bilgilendirme e─čitimleri al─▒r, proje ön çal─▒┼čmalar─▒n─▒ yapar ve projelerini gerçekle┼čtirirler. Ba┼čar─▒ durumu, projenin kendi iç dinamikleri çerçevesinde süpervizör ve proje koordinatörü taraf─▒ndan kararla┼čt─▒r─▒l─▒r.

Zorunlu
COME 108 Algoritmalar ve Programlama II 3(2+0+2)  ECTS  6,00

Özyineleme, i┼čaretçiler ve dinamik bellek tahsisi, karakter kümeleri ve bunlar üzerinde i┼člemler; ileri dosya i┼čleme teknikleri; kullan─▒c─▒ taraf─▒ndan tan─▒mlanan tipler; Nesneye yönelik programlamaya giri┼č, s─▒n─▒flar ve veri soyutlama: davran─▒┼č/durum (veri) modeli, üye kapsam─▒ ve eri┼čim, yap─▒c─▒/bozucu kavramlar─▒, nesne atama.

Zorunlu
ENG 112 Mühendislik ve Do─ča Bilimleri Çal─▒┼čmalar─▒ ─░çin ─░leri ─░ngilizce I 2(1+2+0)  ECTS  3,00

Bu derste Mühendislik Fakültesi ö─črencilerinin ─░leri ─░ngilizce dersinde edindikleri yabanc─▒ dil ve akademik çal─▒┼čma becerilerinin ilerletilmesi hedeflenmektedir. Derste kullan─▒lan materyaller ve okuma parçalar─▒ genel anlamda bu ö─črencilerin çal─▒┼čma alanlar─▒na yönelik olarak seçilmekte ve düzenlenmekte ve böylece ö─črencilere fen ve bilim-teknik alanlar─▒nda kelime da─čarc─▒klar─▒n─▒ geli┼čtirme imkân─▒ sa─članmaktad─▒r. Derste ayr─▒ca ö─črencilere fikirlerini farkl─▒ organizasyon ┼čekilleri ile ifade edebilecekleri kompozisyon türleri tan─▒t─▒lmakta ve kompozisyon yaz─▒m─▒ çal─▒┼čmalar─▒yla dilbilgisi, yaz─▒da bütünlük ve uyum, kelime bilgisinin çe┼čitlendirilmesi, do─čru bir ┼čekilde kullan─▒lmas─▒ ve geli┼čtirilmesi amaçlanmaktad─▒r.

Zorunlu
MATH 152 Analiz II 5(4+2+0)  ECTS  10,00

Riemann ─░ntegrali. ─░ntegral hesab─▒n─▒n Ortalama De─čer Teoremi. Analizin Temel Teoremi. ─░ntegral hesab─▒ için teknikler. Çe┼čitli geometrik ve fiziksel uygulamalar. Diziler. Genelle┼čtirilmi┼č integraller. Sonsuz seriler. Kuvvet serileri, Taylor serileri ve uygulamalar─▒.

Zorunlu
MATH 172 Geometriye Giri┼č 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Geometride aksiyomatik yap─▒lar; sonlu geometriler, Öklid ve Öklid d─▒┼č─▒ geometriler. Çokgenler, benzer ┼čekiller. Çemberin özellikleri. Çizimler. Kat─▒ cisimler. Derece ve radyan türünden aç─▒ ölçümü, trigonometrik fonksiyonlar ve uygulamalar─▒, sinüs ve kosinüs teoremleri, trigonometrik fonksiyonlar─▒n grafikleri, trigonometrik özde┼člikler. Kutupsal koordinatlar. Uzayda ve düzlemde vektörler. Düzlemde do─črular, uzayda do─čru ve düzlemler. Konikler ve ikinci derece yüzeyleri hakk─▒nda temel bilgiler.

Zorunlu
TÜRK 102 Türk Dili II 2(2+0+0)  ECTS  3,00

Anadilini do─čru kullanma becerisini kazand─▒rmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye gelmi┼č olan ö─črencilerin de bu alandaki yeteneklerini geli┼čtirmek amac─▒yla dü┼čünce üretme ve dü┼čündü─čünü yazman─▒n esas oldu─ču derste, noktalama i┼čaretleri ve imla kurallar─▒, kompozisyon kurallar─▒, yaz─▒ türleri örneklerle ele al─▒nmakta ve bunlarla ilgili yazma çal─▒┼čmalar─▒ yap─▒lmaktad─▒r. Ayr─▒ca çe┼čitli romanlar, ┼čiir kitaplar─▒ ve tiyatro eserleri okunmakta ve incelenmektedir. S─▒n─▒fta okuma tiyatrosu yap─▒larak, çe┼čitli diksiyon teknikleri ile uygulamal─▒ vurgu ve tonlama dersleri yap─▒lmaktad─▒r.

Zorunlu
MATH 253 Analiz III 5(4+2+0)  ECTS  10,00

Çok de─či┼čkenli fonksiyonlar: limit ve süreklilik. K─▒smi türevler, yönlü türevler. Te─čet düzlem. Ortalama De─čer Teoremi, kapal─▒ ve ters fonksiyon teoremleri. Maksimum-minimum de─čerler. Vektörler için diferansiyel hesaba giri┼č: gradient, diverjans ve rotasyon. Çift katl─▒ integraller, kutupsal koordinatlar. Katl─▒ integrallerde de─či┼čken de─či┼čtirme. Üç katl─▒ integraller: Silindirik ve küresel koordinatlar. Çizgisel integraller. Green teoremi. Yoldan ba─č─▒ms─▒zl─▒k, tam diferensiyeller. Yüzey integralleri. Diverjans ve Stokes teoremleri.

Zorunlu
MATH 255 Adi Diferansiyel Denklemler 4(4+0+0)  ECTS  8,00

Diferansiyel denklemler ve çözümleri. Varl─▒k ve teklik teoremleri. Birinci mertebeden denklemler ve çe┼čitli uygulamalar. Yüksek mertebeden do─črusal diferensiyel denklemler. Kuvvet serileriyle çözümler: Adi ve düzgün tekil noktalar. Laplace dönü┼čümü: ba┼člang─▒┼č de─čer problemlerinin çözümü. Do─črusal diferansiyel denklem sistemleri: operatör yöntemiyle çözümler, Laplace dönü┼čümüyle çözümler.

Zorunlu
MATH 261 Do─črusal Cebir I 4(4+0+0)  ECTS  8,00

Matrisler ve do─črusal denklem sistemleri. Vektör uzaylar─▒, altuzaylar, altuzaylar─▒n toplam ve direkt toplamlar─▒. Do─črusal ba─č─▒ml─▒l─▒k, ba─č─▒ms─▒zl─▒k, tabanlar, boyut, bölüm uzaylar─▒. Do─črusal dönü┼čümler, çekirdek, görüntü, izomorfizm. Do─črusal dönü┼čümler uzay─▒, Hom (V,W),V*, V**, transpoze. Do─črusal dönü┼čümlerin matrislerle gösterimi, benzerlik. Determinantlar.

Zorunlu
PHYS 101 (F─░Z 101) Fizik I 4(3+0+2)  ECTS  6,00

Ölçme ve vektörler, kinematik, Newton yasalar─▒, dairesel hareket, evrensel çekim yasas─▒, i┼č ve enerji, enerjinin korunumu, momentum, statik, dönme hareketi, basit harmonik hareket, dalgalar, ─▒s─▒, termodinami─čin birinci yasas─▒, gazlar─▒n kinetik teorisi, termodinami─čin ikinci yasas─▒, entropi (─░lgili deneyler).

Zorunlu
TAR 201 Atatürk ─░lkeleri ve ─░nk─▒lâp Tarihi I 2(2+0+0)  ECTS  3,00

Türk ─░nk─▒lâb─▒n─▒n tarihi anlam─▒ ve önemi; Türk ink─▒lâb─▒n─▒ haz─▒rlayan ko┼čullar, ortam ve geli┼čmeleri; Mustafa Kemal Pa┼ča önderli─činde Ulusal Kurtulu┼č Sava┼č─▒; Ulus egemenli─čine dayal─▒ tam ba─č─▒ms─▒z yeni Türk Devleti'nin kurulu┼ču; Atatürk'ün dahi asker, büyük devlet adam─▒ ve ─░nk─▒lâpç─▒ ki┼čili─či ile te┼čkilatç─▒l─▒─č─▒.

Zorunlu
MATH 254 Karma┼č─▒k Fonksiyonlar Kuram─▒ 4(4+0+0)  ECTS  8,00

Karma┼č─▒k say─▒lar cebri. Kutupsal gösterim. Analitiklik, Cauchy-Riemann denklemleri. Kuvvet serileri. Elemanter fonksiyonlar. Elemanter fonksiyonlarla dönü┼čüm. Do─črusal kesirli dönü┼čümler. Çizgisel integraller, Cauchy teoremi, Cauchy integral formülü. Taylor serileri, Laurent serileri, rezidüler, rezidü teoremi. Genelle┼čtirilmi┼č integraller.

Zorunlu
MATH 256 K─▒smi Türevli Diferansiyel Denklemler 4(4+0+0)  ECTS  8,00

Birinci mertebeden denklemler; do─črusal, do─črusals─▒ ve do─črusal olmayan denklemler. ─░kinci mertebeden do─črusal k─▒smi türevli diferansiyel denklemlerin s─▒n─▒fland─▒r─▒lmas─▒, kanonik biçimler. Dalga denklemi için Cauchy problemi. Laplace denklemi için Dirichlet ve Neumann problemleri, maksimum ilkesi. ┼×erit üzerinde ─▒s─▒ denklemi.

Zorunlu
MATH 262 Do─črusal Cebir II 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Bir operatörün karakteristik ve minimal polinomlar─▒, özde─čerler, kö┼čegenselle┼čtirilebilme. Kanonik biçimler: Smith normal biçimi, Matrislerin Jordan ve rasyonel biçimleri. ─░ç çarp─▒m uzaylar─▒, norm ve ortogonallik, izdü┼čümler. ─░ç çarp─▒m uzaylar─▒ üzerinde linner operatörler, bir operatörün adjointi, normal, self adjoint, birimsel ve pozitif operatörler. Çift do─črusal ve karesel biçimler.

Zorunlu
PHYS 102 (F─░Z 102) Fizik II 4(3+0+2)  ECTS  6,00

Yük ve madde, elektrik alan, elektrik ak─▒ ve Gauss yasas─▒, potansiyel, kondansatörler, ak─▒m ve direnç, DC devreleri, manyetik alan ve manyetik kuvvet, Ampere ve Faraday yasalar─▒, indüksiyon, elektromanyetik dalgalar, geometrik optik, giri┼čim, k─▒r─▒n─▒m ve polarizasyon, EM radyasyonun parçac─▒k ve dalga özelli─či (─░lgili deneyler).

Zorunlu
TAR 202 Atatürk ─░lkeleri ve ─░nk─▒lâp Tarihi II 2(2+0+0)  ECTS  3,00

Türk ulusunun bütün kurumlar─▒ ve de─čerleriyle ça─čda┼č uygarl─▒─č─▒n da üstüne ç─▒kma çabalar─▒, Atatürk ─░lke ve ─░nk─▒lâplar─▒; Atatürk dü┼čünce sistemi; Atatürk döneminde Türkiye'nin iç ve d─▒┼č politikas─▒; ─░kinci Dünya Sava┼č─▒ ve Türkiye; Türkiye'de çok partili döneme geçi┼č.

Zorunlu
HUM 301 (─░NB 301) Antik Ça─člardan 18. Yüzy─▒la Akdeniz Uygarl─▒klar─▒ Tarihi 3(2+2+0)  ECTS  4,00

Derste antik ça─člardan 18. yüzy─▒lda kadar olan süreçte Akdeniz ve Avrupa'da ortaya ç─▒kan uygarl─▒klar incelenir. Sümer ve M─▒s─▒r uygarl─▒klar─▒yla ba┼člayarak, Antik Yunan ve Roma, Ortaça─č, Rönesans, Reformasyon ve Co─črafi Ke┼čifler dönemlerinde ya┼čanan siyasal ve toplumsal geli┼čmelerin incelendi─či bu derste entelektüel ve kültürel ak─▒mlar, yakla┼č─▒mlar ve dönü┼čümler kronolojik olarak ele al─▒n─▒r

Zorunlu
MATH 351 Reel Analize Giri┼č 4(4+0+0)  ECTS  8,00

Reel say─▒lar sistemi. Metrik uzaylar. Metrik uzay─▒n tamlanmas─▒. Metrik uzaylarda sürekli fonksiyonlar. Kompaktl─▒k ve ba─člant─▒l─▒l─▒k. Süreklilik ve kompaktl─▒k. Contraction mapping theorem and its applications. Arzela-Ascoli Teoremi.

Zorunlu
MATH 361 Soyut Cebir 4(4+0+0)  ECTS  9,00

Gruplar, altgruplar, normal altgruplar ve bölüm gruplar─▒. ─░zomorfizm teoremleri. Direkt çarp─▒mlar. Kümeler üzerinde i┼čleyen gruplar. S─▒n─▒f denklemi. Sylow teoremleri ve sonlu de─či┼čmeli gruplar─▒n temel teoremi. Halkalar, izomorfizm teoremleri. Asal ve maksimal idealler. Taml─▒k bölgeleri, kesir cisimleri. Öklid bölgeleri, TÜ─░B, TÇB, polinomlar, çok belirsizli polinomlar. Cisim geni┼člemeleri. Baz─▒ geometrik çizimlerin olanaks─▒zl─▒─č─▒. Sonlu cisimler.

Zorunlu
MATH 371 Diferansiyel Geometri 3(3+0+0)  ECTS  7,00

R3'te e─čriler, Frenet formülleri. Düzenli yüzeyler. Düzenli de─čerlerin ters görüntüleri. Yüzeyler üzerinde türetilebilir fonksiyonlar. Te─čet düzlem; bir dönü┼čüm diferensiyeli, vektör alanlar─▒, birinci temel form. Gauss dönü┼čümü, ikinci temel form, normal e─črilik, esas e─črilik, esas do─črultular ve asimptotik do─črultular. Yerel koordinatlarda Gauss dönü┼čümü. Kovaryant türev, jeodezikler.

Zorunlu
ENG 210 Mühendislik ve Do─ča Bilimleri Çal─▒┼čmalar─▒ için ─░leri ─░ngilizce II 2(1+2+0)  ECTS  3,00

Bu derste Mühendislik Fakültesi ö─črencilerinin, sistemli olarak ara┼čt─▒rma kaynaklar─▒n─▒ bulma, ele┼čtirel dü┼čünerek kaynaklardan ald─▒─č─▒ bilgiyi sentezleyebilme, kendi kelimelerini kullanarak ifade etme, özet ç─▒karma, al─▒nt─▒ yapma gibi akademik yaz─▒ ve ara┼čt─▒rma becerilerinin geli┼čtirilmesi hedeflenmektedir. Ayr─▒ca, ö─črencilerin kendi alanlar─▒na uygun konular seçerek, yapt─▒klar─▒ ara┼čt─▒rmalar─▒ bir makale biçiminde yazmalar─▒ ve s─▒n─▒fta sözlü sunum yapmalar─▒ beklenerek, konu┼čma becerilerinin de geli┼čtirilmesi amaçlanmaktad─▒r.

Zorunlu
HUM 302 (─░NB 302) Ça─čda┼č Avrupa'n─▒n ve Modern Eti─čin Temelleri 3(2+2+0)  ECTS  4,00

Bu ders INB 301'in devam─▒d─▒r. Derste bir yandan Akdeniz ve Avrupa uygarl─▒klar─▒n─▒n siyasal, entelektüel ve kültürel geli┼čiminin 18. Yüzy─▒l─▒n ba┼č─▒ndan günümüze kadar olan dönemi kronolojik olarak tart─▒┼č─▒l─▒r, di─čer yandan ça─čda┼č Bat─▒ dünyas─▒nda öne ç─▒kan modern etik kavram─▒n─▒n olu┼čumu incelenir. Ayd─▒nlanma, onun hümanizm ve modernizm ile ili┼čkisi, Avrupa'da milliyetçili─čin do─ču┼ču, Frans─▒z Devrimi ve Sanayi Devrimi ile 20. yüzy─▒l─▒n belli ba┼čl─▒ konu ve olaylar─▒, genel özellikleri ve ça─čda┼č Avrupa'n─▒n ┼čekillenmesinde oynad─▒klar─▒ roller bak─▒m─▒ndan ele al─▒n─▒r. Derste etik kavram─▒ ile Avrupa uygarl─▒─č─▒n─▒n geli┼čimi aras─▒ndaki ili┼čkiler modern Bat─▒ eti─činin olu┼čumu ba─člam─▒nda incelenir.

Zorunlu
MATH 352 Gerçel Analiz 4(4+0+0)  ECTS  8,00

Kümenin elemanlar─▒ teorisi. Basamak fonksiyonlar─▒ yard─▒m─▒yla Riemann integralinin tan─▒m─▒. R^n'de outer ölçümü; ölçülebilir kümeler ve Lebesgue ölçümü. Ölçülebilir kümelerin özellikleri; ölçülemez kümeler. Kantor kümesi, Sigma-Cebri, Borel kümeleri ve Borel ölçümleri. Ölçülebilen fonksiyonlar. Lusin ve Egoroff teoremleri. Lebesgue integrali. Lebesque integralinin temel teoremi: Lebesgue, Fatou ve Levi teoremleri. Ölçülebilir uzaylarda genel ölçüm ve Lebesque integrali. L_p-uzaylar─▒. Uygulamalar: L_p ve Sobolev Uzaylar─▒.

Zorunlu
ENG 401 ─░ngilizce ─░leti┼čim Becerileri 2(1+2+0)  ECTS  3,00

Bu derste ö─črencilerin mezuniyet sonras─▒ndaki profesyonel ya┼čamda ─░ngilizceyi etkin bir ┼čekilde kullanmalar─▒n─▒ sa─člayabilmek için ─░ngilizce i┼č ba┼čvurusu mektubu yazma, özgeçmi┼č olu┼čturma ve i┼če al─▒m mülakatlar─▒ gibi çe┼čitli sözlü ileti┼čim durumlar─▒nda kullan─▒lan dil ve biçem konular─▒n─▒n uygulamal─▒ olarak ö─čretilmesi hedeflenir.

Zorunlu
CDS 490 (KGS 490) Kültürel Geli┼čim Semineri 0(0+1+0)  ECTS  0,00

Bu seminerle, ö─črencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal aç─▒dan bilgilenmesi, kendi alanlar─▒nda tan─▒nm─▒┼č sayg─▒n ki┼čilerin görü┼člerini ö─črenmesi, böylece sentez ve de─čerlendirme yeteneklerini geli┼čtirmesi amaçlanmaktad─▒r. Bu derste ö─črencilerin ö─črenim hayatlar─▒ boyunca üniversitede düzenlenecek etkinliklere kat─▒l─▒m─▒ de─čerlendirilecektir. Ö─črenciler her yar─▒y─▒l en az 2 ve sekiz yar─▒y─▒lda toplam 16 etkinli─če kat─▒larak dersin gereklerini yerine getireceklerdir.

Zorunlu
MATH 492 Bitirme Projesi 1(0+2+0)  ECTS  7,00

Bu projenin, ö─črencileri, ba─č─▒ms─▒z olarak, bir konuyu derinlemesine inceleyip bu konuda mezuniyet tezi haz─▒rlamalar─▒na imkan sa─člamas─▒ beklenmektedir.

Zorunlu
ECON 101 (EKON 101) Ekonomiye Giri┼č 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Mikro ve makroiktisad─▒n temel kavramlar─▒, iktisadi problem; arz, talep ve fiyat─▒n belirlenmesi; tüketici davran─▒┼č─▒ teorisi; firma teorisi; piyasa yap─▒lar─▒; milli gelir ve milli gelirin hesaplanmas─▒; ekonomik kalk─▒nmaya, i┼čsizli─če ve enflasyona yönelik sorunlar; makroekonomik politika araçlar─▒.

Bölüm Seçmeli
MATH 333 Matematik Tarihi 3(3+0+0)  ECTS  6,00

M─▒s─▒r ve Mezopotamya'da matematik, ─░yonya ve Pisagorcular, Zeno paradokslar─▒. Plato, Aristo, ─░skenderiyeli Öklid, Ar┼čimed, Appolonyus ve Diofantus. Çin'de ve Hindistan'da matematik. Rönesans matemati─či, müslümanlar─▒n katk─▒lar─▒. Fermat ve Descartes dönemi. Limit kavram─▒n─▒n geli┼čimi, Newton ve Leibniz'in çal─▒┼čmalar─▒, Gauss ve Cauchy'nin katk─▒lar─▒. Öklid d─▒┼č─▒ geometriler. Analizin aritmetizasyonu. Soyut cebirin ortaya ç─▒k─▒┼č─▒. Yirminci yüzy─▒l─▒n çe┼čitli yönleri.

Bölüm Seçmeli
MATH 341 Risk Analizi 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Riskin tan─▒m─▒, risk yönetimi, riskin ve riski gidermenin ölçülmesi. Risk da─č─▒l─▒m─▒n─▒n modelle┼čtirilmesi, temel prim oran─▒ ve ihtiyat ay─▒rma teknikleri. Reasürans, bireysel ve topluluk aç─▒s─▒ndan risk teorisi, güvenirlilik teorisi, toptan y─▒k─▒m teorisi.

Bölüm Seçmeli
MATH 343 Finans Matemati─či 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Basit ve bile┼čik faizler. Yat─▒r─▒m─▒n ba┼člang─▒çtaki ve gelecekteki de─čeri, para ak─▒┼č─▒. Ayr─▒k olas─▒l─▒k, ko┼čullu olas─▒l─▒k, ayr─▒k rastgele de─či┼čkenler. Da─č─▒l─▒m fonksiyonu ve beklentiler. Sürekli rastgele de─či┼čkenler, da─č─▒l─▒m fonksiyonu ve beklentiler. Varyans ve Standard sapma. Normal rastgele de─či┼čkenler. Merkez limit teoremi ve longnormal de─či┼čkenler. Lineer programlama. Dual Problemler. Finans matemati─činin temel teoremi ve uygulamalar─▒. Rastlant─▒sal yürüyü┼č kuram─▒ ve Brown hareketi. Poisson ve Laplace denklemleri. Stokastik süreç ve piyasa uygulamalar─▒. Wiener ve Ito prosesleri. Piyasa seçenekleri, fiyatland─▒rma. Black-Scholes diferansiyel denklemi. Black-Scholes denkleminin çözümleri.

Bölüm Seçmeli
MATH 365 Elemanter Say─▒lar Kuram─▒ 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Bölünebilme, kongrüanslar, Euler teoremi, Çin kalan teoremi ve Wilson teoremi. Aritmetik fonksiyonlar. ─░lkel kökler. Karesel kalanlar ve karesel resiprosite. Diofant denklemleri.

Bölüm Seçmeli
MATH 381 Say─▒sal Analiz 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Yak─▒nsakl─▒k, kararl─▒l─▒k, hata analizi ve ko┼čulland─▒rma. Do─črusal denklem sistemlerinin çözümü: LU ve Cholosky çarpanlamalar─▒, pivotlama, Gauss eliminasyonunda hata analizi. Matris özde─čer problemleri, kuvvet yöntemi, orthogonal çarpanlama ve en küçük kareler problemleri. Do─črusal olmayan denklem çözümleri. Newton'un kesen ve sabit nokta iterasyon yöntemleri.

Bölüm Seçmeli
MATH 431 Topolojiye Giri┼č 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Topolojik uzaylar; taban, alttaban, altuzaylar. Kapal─▒ kümeler, limit noktalar─▒. Hausdorff uzaylar─▒. Sürekli fonksiyonlar, homeomorfizmler. Çarp─▒m topolojisi. Ba─člant─▒l─▒ uzaylar, bile┼čenler, yol ba─člant─▒l─▒l─▒k, yol bile┼čenleri. T─▒k─▒zl─▒k, dizisel t─▒k─▒zl─▒k, metric uzaylarda t─▒k─▒zl─▒k. Regüler ve normal uzaylar─▒n tan─▒m─▒. Urysohn yard─▒mc─▒ teoremi, Tietsze geni┼čleme teoremi.

Bölüm Seçmeli
MATH 441 Optimizasyona Giri┼č 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Optimizasyonun önemi, konveks analizde temel tan─▒m ve ilk bilgiler. Do─črusal ve konveks programlama kuram─▒, simpleks yöntemi ve uygulamalar─▒, do─črusal olmayan programlama, arama yöntemleri, klasik varyasyonel hesab─▒n temel fikirleri, optimal kontrol kuram─▒. Pontraygin'in maksimum ilkesi ve dinamik programlama, optimal control için do─črusal kuram.

Bölüm Seçmeli
MATH 443 Fiyatland─▒rma Modelleri 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Sigortac─▒l─▒kta ileri istatistiksel yöntemler, fiyatland─▒rma, zarardan dönü┼č yöntemleri, yinelemeli sigorta modelleri, sigortan─▒n kar┼č─▒lanabilirli─či, sigortac─▒l─▒kta simülasyon modelleri, mali kurulu┼č olarak sigorta firmalar─▒.

Bölüm Seçmeli
MATH 453 Lebesgue ─░ntegrali 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Riemann integralinin gözden geçirilmesi. Rn 'de Lebesgue ölçümü s─▒f─▒r olan kümeler, Riemann integrallenebilen fonksiyonlar─▒n karakterizasyonu. Lebesgue integrallenebilen fonksiyonlar ve Rn 'de Lebesgue integrali. Yak─▒nsakl─▒k teoremleri, Lusin ve Egorov teoremleri. Fubini teoremi. Seçme uygulamalar.

Bölüm Seçmeli
MATH 483 S─▒n─▒r De─čer Problemleri 3(3+0+0)  ECTS  6,00

K─▒smi türevli diferansiyel denklemlerde s─▒n─▒r de─čer problemlerinin matematiksel modellemesi. Dirichlet ve Neumann problemlerinin ifadesi. Green fonksiyonlar─▒. Çözümlerin asimptotik analizi. Pertürbasyon teknikleri. ─░ntegral denklemlere giri┼č, Volterra ve Fredholm denklemleri, Neumann serileriyle çözümler ve özde─čer problemleriyle ba─člant─▒lar.

Bölüm Seçmeli
MATH 487 Özel Konular I 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Bu dersin amac─▒, pür ve/veya uygulamal─▒ matematikte dikkat çeken son geli┼čmeleri tart─▒┼čmakt─▒r.

Bölüm Seçmeli
STAT 203 (─░STA 203) Mühendislik ─░statisti─či I 3(2+2+0)  ECTS  4,00

Mühendislikte istatistik, olas─▒l─▒k, olas─▒l─▒k teoremleri; ko┼čullu olas─▒l─▒k; Bayes teoremi, rastgele de─či┼čkenler, Binom, Poisson; Hipergeometrik da─č─▒l─▒mlar; olas─▒l─▒k da─č─▒l─▒mlar─▒n─▒n ortalamalar─▒ ve varyanslar─▒; Chebyshev teoremi; Multinominal da─č─▒l─▒m. Sürekli rastgele de─či┼čkenler; Normal ve di─čer sürekli olas─▒l─▒k yo─čunluk fonksiyonlar─▒; Bile┼čik olas─▒l─▒k yo─čunluk fonksiyonlar─▒. Yöneylem Ara┼čt─▒rmas─▒'na uygulamalar; Matematik ümit ve karar verme; Rastgele süreçler; Monte-Carlo yöntemi; Frekans da─č─▒l─▒mlar─▒, grafikler, örnekleme da─č─▒l─▒mlar─▒.

Bölüm Seçmeli
COME 304 (B─░M 304) Say─▒sal Yöntemler 3(3+0+0)  ECTS  5,00

Gerçek say─▒ uzay ve alan─▒, matematiksel uzayda norm ve uzakl─▒klar─▒, matrisler, gerçek katsay─▒l─▒ denklemler; matris tersi problemleri, özde─čer ve özvektör, tekrarl─▒ ili┼čkiler matematiksel tümevar─▒m, özyineli algoritmalar; hata analizi, de─čerlendirme ve tahmin, hesaplamal─▒ say─▒sal analizde yinelemeli yöntemler, polinom köklerini bulma, say─▒sal entegral ve türev, lineer denklem tak─▒mlar─▒n─▒n çözümleri, bilgisayar cebir sistemleri ve sembolik hesaplama kavram ve fikirleri; polinomlar─▒n ve rasyonel fonksiyonlar─▒n bilgisayarl─▒ çözümü, polinomlar─▒n ayr─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒, geli┼čtirilmi┼č Euclide algoritmas─▒, ili┼čkisel fonksiyonlar ve k─▒smi parçalar.

Bölüm Seçmeli
MATH 332 Kümeler Kuram─▒ 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Kümeler kuram─▒n─▒n dil ve aksiyomlar─▒. S─▒ral─▒ çiftler, ba─č─▒nt─▒lar ve fonksiyonlar. S─▒ralama ba─č─▒nt─▒s─▒ ve iyi s─▒ral─▒ kümeler. Ordinal say─▒lar, transfinite indüksiyon, ordinal say─▒lar─▒n aritmeti─či. Nicelik ve nicel say─▒lar─▒n aritmeti─či. Seçme aksiyomu, genelle┼čtirilmi┼č kontinyum hipotezi.

Bölüm Seçmeli
MATH 334 Ayr─▒k Matematik 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Tekrarl─▒ ve tekrars─▒z permütasyon, kombinasyon. ─░çerme-d─▒┼čarma prensibi. Üreteç fonksiyonu. Çizge kuram─▒n─▒n temel kavramlar─▒. Düzlemsel çizgeler. Hamilton yollar─▒ ve çizge boyama. A─čaçlar. Optimizasyon ve e┼čle┼čtirme. Transport a─člar─▒.

Bölüm Seçmeli
MATH 342 Emeklilik Sigortas─▒ Matemati─či 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Ya┼čam süresinin çoklu k─▒salma modelleri, aktüaryal fonksiyonlar, emeklilik plânlar─▒n─▒n tasar─▒m ve finansman─▒.

Bölüm Seçmeli
MATH 354 Operasyonel Hesap 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Fourier serileri. Fourier dönü┼čümü, ters Fourier dönü┼čümü. Laplace dönü┼čümü. Laplace dönü┼čümü için inversiyan integrali (karma┼č─▒k çevre integrasyonu). Laplace dönü┼čümünün adi, k─▒smi türevli ve integral denklemlere uygulamalar─▒. Z-dönü┼čümü. Z-dönü┼čümü için inversiyon integrali. Z-dönü┼čümünün fark denklemlerine ve do─črusal a─člara uygulamalar─▒.

Bölüm Seçmeli
MATH 358 Özel Fonksiyonlar 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Gama ve beta fonksiyonlar─▒. Pochhammer simgesi. Hipergeometrik seriler. Hipergeometrik diferensiyel denklemler; adi ve confluent hipergeometrik fonksiyonlar. Genelle┼čtirilmi┼č hipergeometrik fonksiyonlar. Bessel fonksiyonlar─▒; fonksiyonel ba─č─▒nt─▒lar, Bessel diferansiyel denklemi. Bessel fonksiyonlar─▒n─▒n ortogonalli─či. Legendre fonksiyonlar─▒, Hermite polinomlar─▒.

Bölüm Seçmeli
MATH 390 Bilgisayar Cebri 3(3+0+0)  ECTS  6,00

─░ndirgemeler hakk─▒nda tan─▒t─▒c─▒ bilgi. Programlar─▒n yap─▒s─▒, haz─▒r önek i┼čleçler. Altprogramlar. Bir bilgisayar cebir sistemi. Bir bilgisayar cebir sistemi nas─▒l kullan─▒l─▒r. Polinomlar─▒n gösterimi, gerçek fonksiyonlar, cebirsel fonksiyonlar, matrisler ve seriler. ─░leri algoritmalar. Farkl─▒ de─či┼čkenlerle en büyük ortak bölen. Modüler yöntemlerin di─čer uygulamalar─▒. P-adic yöntemler. Biçimsel entegrasyon ve diferansiyel denklemler.

Bölüm Seçmeli
MATH 442 Say─▒sal Optimizasyon 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Ko┼čulsuz optimizasyon: Optimallik ko┼čullar─▒, d─▒┼čbükeylik ve geometric programlama, Newton yöntemi, kuazi-Newton ve e┼členik gradient yöntemler. Ko┼čullu optimizasyon: Karucsh-Kuhn-Tucker kuram─▒, ikinci mertebeden ko┼čullar, e┼čitlik ve e┼čitsizliklerle verilen ko┼čullar. Do─črusal programlama: optimallik ve nitelik, simpleks yönteminin temelleri ve içnokta yöntemleri.

Bölüm Seçmeli
MATH 452 Manifoldlarda Diferensiyel ─░ntegral Hesap 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Diferensiyel. Ters ve kapal─▒ fonksiyon teoremleri. Öklid uzay─▒n─▒n alt kümelerinde integrasyon. Tensörler. Diferensiyel formlar. Manifoldlarda integral. Stokes teoremi.

Bölüm Seçmeli
MATH 456 Fonksiyonel Analiz 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Normlu do─črusal uzaylar, Banach uzaylar─▒. Hahn-Banach teoremi ve sonuçlar─▒. Baire kategori teoremi. Düzgün s─▒n─▒rl─▒l─▒k ilkesi. Aç─▒k dönü┼čüm ve kapal─▒ çizge teoremleri. Hilbert uzaylar─▒.

Bölüm Seçmeli
MATH 462 Cebir 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Gruplar, bölüm gruplar─▒, izomorfizma teoremler, alterne ve dihedral gruplar, direkt çarp─▒mlar, serbest gruplar, üreteçler ve ba─č─▒nt─▒lar, serbest abelian gruplar, sonlu üretilmi┼č abelian gruplar. Sylow teoremleri, nilpotent ve çözülebilir gruplar, normal ve yar─▒ normal seriler. Halkalar, halka homomorfizmalar─▒, idealler, de─či┼čmeli halkalarda çarpanlara ayr─▒l─▒┼č, bölüm halkalar─▒, lokalizasyon, temel ideal bölgeleri, Öklid bölgeleri, tek türlü asal çarpanlar─▒na ayr─▒labilen bölge, polinomlar ve kuvvet serileri, polinom halkalar─▒nda çarpanlara ayr─▒l─▒┼č.

Bölüm Seçmeli
MATH 474 Riemann Geometri 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Riemann metri─či, Riemann uzay─▒, bir e─črinin yay uzunlu─ču, iki vektör aras─▒ndaki aç─▒. Mutlak türev, bir vektör alan─▒n─▒n bir e─čri boyunca paralel kaymas─▒, geodezikler, geodezik koordinatlar, Riemann koordinatlar─▒. Alt uzaylar, hiperyüzeyler, e─črilik tensörü, Ricci tensörü, Bianchi özde┼čli─či. Riemann e─črili─či, Schur teoremi. Einstein uzaylar─▒. Hiperyüzeyler için Mainardi-Codazzi denklemleri, Gauss denklemi.

Bölüm Seçmeli
MATH 480 Fark Denklemleri 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Farklar hesab─▒. Do─črusal fark denklemleri: birinci mertebeden denklemler, yüksek mertebeden denklemler. Fark denklemi sistemleri. Temel teori. Do─črusal periyodik sistemler. Kararl─▒l─▒k kuram─▒. Do─črusal yakla┼č─▒m. Lyapunov'un ikinci yöntemi. Z-dönü┼čümü.

Bölüm Seçmeli
MATH 488 Özel Konular II 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Bu dersin amac─▒, pür ve/veya uygulamal─▒ matematikte dikkat çeken son geli┼čmeleri tart─▒┼čmakt─▒r.

Bölüm Seçmeli
STAT 204 (─░STA 204) Mühendislik ─░statisti─či II 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Ortalamalarla ilgili ç─▒kar─▒mlar; nokta ve aral─▒k kestirimi; hipotez testleri; varyanslarla ilgili ç─▒kar─▒mlar; varyans kestirimi; ortalamalarla ilgili ç─▒kar─▒mlar. Ç─▒kar─▒mda k─▒sa yol yöntemleri; Kolmogorov-Smirnov testleri; e─čri uydurma; regresyon; çoklu regresyon; korelasyon; faktöriyel deneyleme; kalite güvencesi uygulamalar─▒; güvenilirlik ve ömür testi uygulamalar─▒; bozulma zaman─▒ da─č─▒l─▒mlar─▒; üstel ve weibull da─č─▒l─▒mlar─▒n─▒n ömür testlerinde kullan─▒lmas─▒.

Bölüm Seçmeli
CHEM 101 (K─░M 101) Kimya 3(2+0+2)  ECTS  6,00

Kimyada temel kavramlar, atomlar, moleküller ve iyonlar, modern atom kuram─▒, kimyasal bile┼čikler ve adland─▒r─▒lmalar─▒, kimyasal tepkimelerde stokiyometri ve kimyasal hesaplamalar, sulu çözeltilerdeki tepkimeler, çökelme, asit-baz nötralizasyonu ve yükseltgenme-indirgenme (redoks) tepkimeleri, gazlar, termokimya, periyodik tablo ve özellikleri, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik ve kimyasal denge prensipleri. ─░lgili deneyler derse e┼člik etmektedir.

Fakülte Seçmeli
CS 353 Web Tasar─▒m I 3(2+0+2)  ECTS  6,00

Bu derste ö─črencilerin multimedya içerikli internet sitelerinin tasar─▒m─▒ için bir ba┼člang─▒ç yapmas─▒ amaçlan─▒r. Bu amaçla etkin bir sayfa tasar─▒m─▒, site haritas─▒, içerik yönetimi ve temel düzeyde HTML format bilgisi için gerekli teknik ve editoryal yetiler verilmeye çal─▒┼č─▒l─▒r.

Fakülte Seçmeli
ELIT 101 Gramer ve Kompozisyon 4(2+4+0)  ECTS  8,00

Bu dersin amac─▒, ileri düzey dilbilgisi yap─▒lar─▒n─▒n kullan─▒m─▒n─▒ ve kompozisyon yazma tekniklerini ö─čreterek, ö─črencilerin ─░ngilizcelerini ve akademik yazma becerilerini geli┼čtirmektir.

Fakülte Seçmeli
HUM 361 (─░NB 361) Do─ču Akdeniz Kentlerinin Kar┼č─▒la┼čt─▒rmal─▒ Tarihi 3(3+0+0)  ECTS  5,00

Bu ders ─░stanbul, ─░zmir, Selanik, ─░skenderiye ve Beyrut gibi Do─ču Akdeniz liman kentlerinin sosyal ve siyasi tarihlerinin kar┼č─▒la┼čt─▒rmal─▒ bir incelemesidir. Do─ču Akdeniz'in on dokuzuncu ve yirminci yüzy─▒lda önemli siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel dönü┼čümlere tan─▒k oldu─ču unutulmamal─▒d─▒r. Bu ba─člamda, Do─ču Akdeniz kentleri sadece bu kentlerdeki Müslüman ve Hristiyan toplumlar aras─▒ndaki dinamik ili┼čkileri anlamak aç─▒s─▒ndan de─čil, ayn─▒ zamanda Hristiyanl─▒k, ─░slam, eski düzen ve ulus devletlerin etkile┼čim ve kesi┼čim alan─▒ olarak Do─ču Akdeniz bölgesindeki daha geni┼č temalar─▒ anlamak aç─▒s─▒ndan önemlidir. Ders kozmopolitanizm ve modernle┼čme gibi kavramlar üzerinde duracak, kentlerin tarihi ve nüfus yap─▒s─▒, cemaatler aras─▒ ili┼čkiler, reform hareketleri, kent yönetiminin geli┼čimi ve göç gibi konular─▒ inceleyecektir.

Fakülte Seçmeli
PSY 100 Genel Psikoloji 3(3+0+0)  ECTS  5,00

Bu ders, psikoloji alan─▒ d─▒┼č─▒nda e─čitim alan ö─črencilere psikolojiyi tan─▒tma amaçl─▒ planlanm─▒┼čt─▒r. Ders, psikologlar─▒n insan─▒n dü┼čünmesi,, alg─▒lamas─▒, ö─črenmesi, davran─▒┼člar─▒, geli┼čimi, korku, nefret ve a┼čk gibi duygular─▒ hakk─▒nda ┼ču zamana kadar ö─črendiklerini tan─▒tmay─▒ amaçlar. Bu alanlardaki çal─▒┼čmalar yap─▒m─▒z─▒ belirlemede do─čam─▒z m─▒ yoksa çevrenin mi etkili oldu─ču, hür iradenin varl─▒─č─▒, mant─▒─č─▒n do─čas─▒ gibi birçok insanl─▒k tarihi için önemli tart─▒┼čmaya malzeme olmu┼čtur ve bu tart─▒┼čmalar da bu ders çerçevesinde tart─▒┼č─▒lacakt─▒r.

Fakülte Seçmeli
CHEM 322 Kimya Mühendisli─činde Matematiksel Modelleme 3(3+0+0)  ECTS  5,00

Matematiksel modellemenin temel kavramlar─▒. Do─črusal ve do─črusal olmayan denklemler. Denklemlerin çözümü için say─▒lsal yöntemler. Denklemlerin MATHCAD ve LINGO paket programlar─▒ kullan─▒larak çözülmesi. Yat─▒┼čk─▒n ve yat─▒┼čk─▒n olmayan durumdaki sistemlerin modellemesi. Kütle ve enerjinin sak─▒n─▒m─▒. Kimya mühendisli─či sistemlerinin modellenmesi. Adi ve k─▒smi türevli diferansiyel denklemlerin say─▒lsal çözümleri. Kimya mühendisli─čindeki sistemlerin yat─▒┼čk─▒n durum bile┼čeni denklikleri. Ticari aç─▒dan önemli olan kimyasal reaktörler. Mikroskobik bak─▒mdan enerji ve kütle denklikleri. Gaz-s─▒v─▒ sistemler ve ters ak─▒m denklikleri. Kimya endüstrisinin çok bilinen proseslerin modelleme ve simülasyonlar─▒. Bu derste bilgisayar uygulamalar─▒ önemli rol oynamaktad─▒r.

Fakülte Seçmeli
CS 354 Web Tasar─▒m II 3(2+0+2)  ECTS  6,00

Derste ö─črencilere internet sitelerine multimedya içerik eklemelerini sa─člayacak gerekli teknik ve editoryal nitelikler kazand─▒r─▒lacakt─▒r. Bu kapsamda ö─črencilerin 'Web Tasar─▒m I' dersinde internet sitesi tasar─▒m─▒ ve i┼čletimine dair edindikleri bilgiler geli┼čtirilecektir. Foto─čraf i┼člemeye yönelik programlar ö─črencilere tan─▒t─▒l─▒rken, internet sitelerinde ses ve görüntü kullan─▒m olanaklar─▒ gösterilecektir.

Fakülte Seçmeli
HUM 352 (─░NB 352) Bat─▒ ve Di─čerleri 3(3+0+0)  ECTS  5,00

Ders program─▒, küresel e┼čitsizlik kavram─▒n─▒n ve e┼čitsizli─čin k─▒staslar─▒n─▒n aç─▒klanmas─▒yla ba┼člayacakt─▒r. Meselenin tarihsel arka plan─▒n─▒ aktarabilmek amac─▒yla, bugün bildi─čimiz haliyle Bat─▒/Bat─▒-d─▒┼č─▒ e┼čitsizli─čini yaratan Bat─▒ kapitalizminin olu┼čum ve bir dünya sistemi haline gelme sürecine genel bir bak─▒┼č sunulacakt─▒r. Bunu yaparken feodaliteden kapitalizme geçi┼č süreciyle ve kapitalist geli┼čme ile ilgili temel teoriler de tart─▒┼č─▒lacakt─▒r. ─░lerleyen haftalarda, Avrupa-merkezci dünya görü┼čünü ortaya ç─▒karan ve destekleyen tarihsel olgular, özellikle de deniza┼č─▒r─▒ Ke┼čifler Ça─č─▒'ndaki kolonyal yay─▒lma ve 19. yy.daki emperyalist politikalar tart─▒┼č─▒lacakt─▒r. Ders, Bat─▒ ile Bat─▒-d─▒┼č─▒ aras─▒ndaki ili┼čkinin 20. yy. boyunca izledi─či tarihsel eksenin aç─▒klanmas─▒ ve 20. yy.─▒n ikinci yar─▒s─▒ndan itibaren Avrupa-merkezci görü┼čün sosyal bilimsel söylemdeki geçerlili─čini yitirmesine neden olan tarihsel ve dü┼čünsel süreçlerin tart─▒┼č─▒lmas─▒ ile son bulacakt─▒r. Bu a┼čamada güncel tarih yaz─▒m─▒nda giderek daha çok göze çarpan "çok-merkezci" (Avrupa-merkezci yakla┼č─▒mlara kar┼č─▒t anlam─▒nda) tezler de tart─▒┼č─▒lacakt─▒r.

Fakülte Seçmeli
HUM 372 (─░NB 372) 19. Yüzy─▒lda Seyahatnameler ve Oryantalizm 3(3+0+0)  ECTS  5,00

Bu ders seyahatnameler üzerinde duracakt─▒r. Bir yandan, on dokuzuncu yüzy─▒lda Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču hakk─▒nda yaz─▒lan Bat─▒l─▒ seyahatnamelerin baz─▒lar─▒n─▒ incelerken öte yandan, Osmanl─▒ seyyahlar─▒n─▒n "Do─ču"ya ili┼čkin yazd─▒klar─▒n─▒ irdeleyecektir. Bu dersin amac─▒, Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču'na gelen Bat─▒l─▒ seyyahlar─▒n Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču'nun tarih, gelenek ve adetlerini nas─▒l alg─▒lad─▒klar─▒n─▒ ve ayn─▒ zamanda Osmanl─▒'n─▒n dünyay─▒ ve özellikle de "Do─ču" yu nas─▒l alg─▒lad─▒─č─▒n─▒ anlamakt─▒r. Dönem boyunca incelenecek konular aras─▒nda Bat─▒ Oryantalizmi, Emperyalizm kavramlar─▒, Bat─▒'n─▒n Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču'na dair "emperyalist" ve "oryantalist" imajlar─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra "Osmanl─▒ Oryantalizmi" ve "Osmanl─▒ Kolonyalizmi" kavramlar─▒ bulunmaktad─▒r.

Fakülte Seçmeli
HUM 382 (─░NB 382) Ütopya 3(3+0+0)  ECTS  5,00

Bu ders ütopyac─▒ dü┼čüncenin tarihçesini incelerken bu dü┼čüncenin ahlaki ve dini dü┼čünceler, siyasi ve ideolojik hareketler, ekolojik ve do─čalc─▒ yakla┼č─▒mlar ile sanat ve müzikteki e─čilimler de dahil olmak üzere çok yönlü kültürel yans─▒malar─▒n─▒ ele al─▒r. Kusursuz bir ülke vaadi içeren ütopya fikrinin mitolojik ve dini kökenlerinden (Musevilik, Hristiyanl─▒k ve ─░slam'daki ve Budist gelenekteki cennet kavram─▒) ba┼člayan inceleme, Thomas More'un, bir Rönesans hümanistinin gözünden kusursuz toplumu çizdi─či önemli yap─▒t─▒ndan günümüzde yayg─▒nla┼čan insan-do─ča uyumunu arayan topluluklar─▒n ortaya ç─▒kard─▒─č─▒ "eko-köy"lere kadar çe┼čitli ütopya modellerini gözden geçirir. Çe┼čitli ütopyalar ve dolay─▒s─▒yla farkl─▒ mutluluk anlay─▒┼člar─▒ kar┼č─▒la┼čt─▒rmal─▒ olarak ele al─▒n─▒r. Önemli bir tart─▒┼čma konusu ise ütopyalar─▒n gerçekle┼čtirilebilir olup olmad─▒klar─▒d─▒r. ─░nsanl─▒─č─▒n nas─▒l olup da bir yandan ideal bir ya┼čama ula┼čma arzusundan vazgeçmezken, di─čer yandan bu arzunun gerçekle┼čtirilmesini engelleyecek dinamikleri üretiyor oldu─ču tart─▒┼č─▒lmaktad─▒r. Ba┼čka bir deyi┼čle, ütopyay─▒ nas─▒l distopyaya dönü┼čtürdü─čümüz ve eri┼čilemeyen cennetin yerine nas─▒l aldat─▒c─▒ ikameler koydu─čumuz sorular─▒ sorulmaktad─▒r. Derste, ütopya dü┼čüncesi üzerine yap─▒lm─▒┼č çal─▒┼čmalardan ve birincil kaynaklardan yap─▒lacak bir seçmeden yararlan─▒lacakt─▒r.

Fakülte Seçmeli
PHYS 332 Kuantum Mekani─či I 4(4+0+0)  ECTS  8,00

Kuantum mekani─činin temel ilkeleri, Dirac delta fonksiyonu ve Dirac notasyonu, üç boyutta Schrödinger denklemi, aç─▒sal momentum, radyal denklem, hidrojen atomu, elektronlar─▒n elektromanyetik alanla etkile┼čimi, operatörler, matrisler ve spin, aç─▒sal momentumlar─▒n toplanmas─▒, zamandan ba─č─▒ms─▒z pertürbasyon teoremi.

Fakülte Seçmeli
PSY 212 Geli┼čim Psikolojisi 4(3+2+0)  ECTS  8,00

Bu ders geli┼čim psikolojisi alan─▒ndaki belli ba┼čl─▒ teorilere ve bilimsel çal─▒┼čmalara odaklanarak insan geli┼čiminin do─čas─▒n─▒, geli┼čimsel süreçleri, geli┼čimle ilgili tart─▒┼čmalar─▒ ve do─čumdan ergenli─čin sonuna kadarki fiziksel, motor, alg─▒sal, bili┼čsel, dil, ki┼čilik, duygusal, sosyal ve ahlak geli┼čimini kapsamaktad─▒r.

Fakülte Seçmeli
PSY 306 Davran─▒┼č Geneti─či 3(3+0+0)  ECTS  5,00

Bu ders davran─▒┼č─▒n ve bili┼čsel kapasitelerin genetik temeliyle ilgili bir giri┼č dersidir. Ele al─▒nan konular aras─▒nda Mendel'in kal─▒t─▒m yasalar─▒ ve bunun istisnalar─▒, DNA'nin yap─▒s─▒, modern gen belirleme yöntemleri, ikiz ara┼čt─▒rmalar─▒n─▒n ve evlat edinme ara┼čt─▒rmalar─▒n─▒n metodolojisi, "kal─▒tsall─▒k" kavram─▒, bili┼čsel yeteneklerin ve bozukluklar─▒n genetik temeli, ki┼čili─čin ve psikopatolojik durumlar─▒n genetik temeli vard─▒r. Derste ayr─▒ca genotip-çevre etkile┼čimi ve çetrefilli do─ča-yeti┼čtirme problemi ele al─▒nmaktad─▒r.

Fakülte Seçmeli
SOC 102 (SOS 102) Sosyolojiye Giri┼č 3(3+0+0)  ECTS  5,00

Dersin amac─▒ öncelikle, toplumsal ve kültürel durum ve sorunlar─▒n irdelenmesinde gerekli olan temel sosyoloji kavramlar─▒n─▒ ö─črencilere aktarmakt─▒r. Modern dünyada toplumsal de─či┼čimin önemi ve süreklili─či ile sosyoloji biliminin tarih ve geli┼čiminin ele al─▒n─▒p tart─▒┼č─▒lmas─▒ dersin önemli bir k─▒sm─▒n─▒ kapsar. Derste ayr─▒ca ça─čda┼č toplumlar─▒ ┼čekillendiren belli ba┼čl─▒ dinamikler ve süreçler üzerinde de durulur.

Fakülte Seçmeli
ALM 101 Almanca I 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu ders Almanca' ya bir ba┼člang─▒ç niteli─činde olup, ö─črencilerin temel dil becerilerini ve dilbilgisi kurallar─▒n─▒ ö─črenmelerini ve bu kurallar─▒ kullanarak ileti┼čim becerilerini geli┼čtirmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli
ALM 102 Almanca II 3(2+2+0)  ECTS  5,00

ALM 101 dersinin devam─▒ niteli─činde olup, bir önceki Almanca dersinde edinilen bilgilerin peki┼čtirilmesini, yeni dilbilgisi kurallar─▒n─▒n ö─črenilmesini ve özellikle dinleme ve konu┼čma becerilerinin geli┼čtirilmesini hedefler.

Üniversite Seçmeli
ALM 103 Almanca III 3(2+2+0)  ECTS  5,00

ALM 101 ve ALM 102 derslerinin devam─▒ niteli─čindedir. Bu derste, ö─črencilerin dinleme ve konu┼čma becerileri, günlük ya┼čama uygun konular ve ortamlarda kullan─▒larak geli┼čtirilir. Ayr─▒ca dilbilgisi kal─▒plar─▒n─▒n yaz─▒l─▒ ileti┼čimde nas─▒l kullan─▒ld─▒─č─▒ üzerinde durulur.

Üniversite Seçmeli
ALM 104 Almanca IV 3(2+2+0)  ECTS  5,00

ALM 101, ALM 102 ve ALM 103 derslerinin devam─▒d─▒r. Daha önceki derslerde ö─črenilen dil yap─▒lar─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra ALM 104'de, i┼č hayat─▒na yönelik kelime da─čarc─▒─č─▒n─▒n geli┼čtirilmesi ve bu sözcüklerin yaz─▒l─▒ ve sözlü ileti┼čimde do─čru ve ak─▒c─▒ bir biçimde kullan─▒labilmesi amaçlan─▒r.

Üniversite Seçmeli
ALM 105 Almanca V 3(2+2+0)  ECTS  5,00

ALM 101, ALM 102, ALM 103 ve ALM 104 derslerinin devam─▒d─▒r. Daha önceki derslerde ö─črenilen dil yap─▒lar─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra ALM 105'de, i┼č hayat─▒na yönelik kelime da─čarc─▒─č─▒n─▒n geli┼čtirilmesi ve bu sözcüklerin yaz─▒l─▒ ve sözlü ileti┼čimde do─čru ve ak─▒c─▒ bir biçimde kullan─▒labilmesi amaçlan─▒r.

Üniversite Seçmeli
ALM 106 Almanca VI 3(2+2+0)  ECTS  5,00

ALM 101, ALM 102, ALM 103, ALM 104 ve ALM 105 derslerinin devam─▒d─▒r. Daha önceki derslerde ö─črenilen dil yap─▒lar─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra ALM 106'de, i┼č hayat─▒na yönelik kelime da─čarc─▒─č─▒n─▒n geli┼čtirilmesi ve bu sözcüklerin yaz─▒l─▒ ve sözlü ileti┼čimde do─čru ve ak─▒c─▒ bir biçimde kullan─▒labilmesi amaçlan─▒r. Önko┼čul: ALM 105 Servis

Üniversite Seçmeli
CIN 101 Çince I 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu ders Çince'ye bir ba┼člang─▒ç niteli─činde olup, ö─črencilerin 4 temel tonlama becerisini kazanmalar─▒n─▒, sözcük bilgisi geli┼čtirmelerini ve temel dilbilgisi kurallar─▒n─▒ ö─črenerek kullanabilmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli
CIN 102 Çince II 3(2+2+0)  ECTS  5,00

CIN 101 dersinin devam─▒ niteli─činde olup ö─črenilen konular─▒n peki┼čtirilmesini, kelime bilgisinin artt─▒r─▒lmas─▒n─▒ ve bunlar─▒n çe┼čitli diyaloglarda kullan─▒lmas─▒n─▒ hedefler.

Üniversite Seçmeli
CIN 103 Çince III 3(2+2+0)  ECTS  5,00

CIN 101 ve CIN 102 derslerinin devam─▒ niteli─čindedir. Derste a─č─▒rl─▒kl─▒ olarak dinleme, konu┼čma ve okuma becerilerinin geli┼čtirilmesi üzerinde durulur. Günlük olaylar─▒ yans─▒tan çe┼čitli diyaloglar yard─▒m─▒yla yeni dilbilgisi kurallar─▒ ö─čretilir ve ö─črencinin sözcük da─čarc─▒─č─▒n─▒n geli┼čtirilmesine çal─▒┼č─▒l─▒r.

Üniversite Seçmeli
CIN 104 Çince IV 3(2+2+0)  ECTS  5,00

CIN 101, CIN 102 ve CIN 103 derslerinin devam─▒d─▒r. Daha önceki derslerde ö─črenilen dil yap─▒lar─▒n─▒n tekrar edilmesi ve 4 dil becerisinin geli┼čtirilmesi amaçlan─▒r.

Üniversite Seçmeli
COME 207 (B─░M 207) Nesneye Dayal─▒ ─░leri Programlama 3(2+0+2)  ECTS  5,00

Nesne yönelimli programlama temellerinin gözden geçirilmesi; yaz─▒l─▒m tekrar kullan─▒labilirli─či, s─▒n─▒f derleme, veri soyutlama ve bilgi saklama, soyut veri tipleri, ┼čablon s─▒n─▒flar, operatör yükleme; dinamik haf─▒za yönetimi, miras; soyut fonksiyonlar; çokbiçimlilik; girdi/ç─▒kt─▒ ak─▒┼č─▒; hata ay─▒klama; temel veri yap─▒lar─▒.

Üniversite Seçmeli
COME 361 ─░┼čletim Sistemleri 3(2+0+2)  ECTS  6,00

Giri┼č, bilgisayar sistemleri yap─▒lar─▒, i┼čletim sistemleri yap─▒lar─▒; süreç ve süreç yönetimi, i┼člemci zaman çizelgesi, i┼člem senkronizasyonu, kilitlenme; kay─▒t yönetimi, haf─▒za yönetimi, sanal haf─▒za, dosya sistemi; girdi/ç─▒kt─▒ sistemleri, ikincil kay─▒t yap─▒lar─▒, da─č─▒t─▒k sistemler, a─č yap─▒lar─▒, da─č─▒t─▒k sistem yap─▒lar─▒, da─č─▒t─▒k dosya sistemleri; koruma ve güvenlik, Örnek çal─▒┼čmalar: Unix, IBM VM, MS-DOS, Windows NT, Linux, Mach, Amoeba.

Üniversite Seçmeli
COME 381 Veritaban─▒ Sistemleri 3(2+0+2)  ECTS  6,00

Temel veritaban─▒ sistemleri, ili┼čkisel model: tan─▒m kümesi ve ili┼čkiler, veri bütünlü─čü, ili┼čkisel cebir, ili┼čkisel hesap, SQL; veritaban─▒ tasar─▒m─▒: fonksiyonel ba─č─▒ml─▒l─▒k, normalle┼čtirme, varl─▒k ili┼čki modeli; dosya yap─▒lar─▒, indeksleme, rasgele hale getirme; veri koruma, kurtarmak, e┼č zamanl─▒l─▒k, güvenlik, bütünlük, görünümler, eniyile┼čtirme; da─č─▒t─▒k veritaban─▒ sistemleri, nesne yönelimli sistemler.

Üniversite Seçmeli
COME 493 (B─░M 493) Bulan─▒k Sistem ve Yapay Sinir A─člar─▒ 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Bulan─▒k küme ve bulan─▒k kümeler üstünde i┼člemlere giri┼č. Bulan─▒k sistem ve olas─▒l─▒k teorisi. Bulan─▒k ili┼čkiler ve bulan─▒k ili┼čkilerle hesaplama. Dilsel de─či┼čken ve kelimelerle hesaplama. Yakla┼č─▒k sebeplendirme. Bulan─▒k regresyon modelleri. Bulan─▒k ölçüm. ─░statistiksel karar verme uygulamas─▒. Te┼čhis uygulamas─▒. Kontrol uygulamas─▒. Sinir a─člar─▒na giri┼č. Temel grafik teorisinin anlat─▒m─▒. Sinir a─člar─▒n─▒n arkas─▒ndaki matematiksel yakla┼č─▒m teorisinin temelleri. Ö─črenme kavram ve hesaplamada ö─črenme süreci. korelasyon matris belle─či. Alg─▒lama ve en küçük kareler yöntemi algoritmas─▒. Çok-katmanl─▒ alg─▒lamalar. Radyal-temelli fonksiyon a─člar─▒. Baz─▒ ileri konular. Süreç modellemesi uygulamas─▒. Karar ve kontrol uygulamas─▒. Birle┼čik bulan─▒k-sinir hesaplama sistemlerinin özeti.

Üniversite Seçmeli
ECON 103 (EKON 103) Ekonomi I 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Mikro ve makroiktisad─▒n temel kavramlar─▒; ekonomik problem; arz, talep ve fiyat─▒n belirlenmesi; tüketici davran─▒┼č─▒ teorisi; firma teorisi; piyasa yap─▒lar─▒.

Üniversite Seçmeli
ECON 211 (EKON 211) Mikroekonomi 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Arz ve talep, fiyat─▒n belirlenmesi; esneklik; tüketici davran─▒┼č─▒ teorisi; üretim teorisi ve maliyetler; rekabetçi ve rekabetçi olmayan piyasalarda ç─▒kt─▒n─▒n belirlenmesi; üretim faktörlerinin fiyatland─▒r─▒lmas─▒; genel denge analizi; refah ekonomisi.

Üniversite Seçmeli
ECON 421 (EKON 421) Matematiksel ─░ktisat 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Matematiksel ekonominin temelleri, ekonomik modeller, statik (veya denge) analiz, do─črusal modeller ve matris cebir, kar┼č─▒la┼čt─▒rmal─▒ statik ve türevler, en-iyile┼čtirme problemleri, ekonomik dinamikler ve entegral.

Üniversite Seçmeli
ECON 431 (EKON 431) Endüstriyel Ekonomi 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Tam rekabet, tekelci piyasalar, çok fabrikal─▒ tekeller, tekel gücü ile fiyatland─▒rma, oligopol piyasa modelleri, kartelle┼čme, piyasa yo─čunlu─ču ve birle┼čmeler, dikey bütünle┼čme, giri┼č engelleri, teknoloji ve yenilik yar─▒┼č─▒, ARGE de ortakl─▒k, patentler, reklam.

Üniversite Seçmeli
FRA 101 Frans─▒zca I 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu ders Frans─▒zca'ya bir ba┼člang─▒ç niteli─čindedir. Temel sözcüklerin ve dilbilgisi kurallar─▒n─▒n ö─čretilmesi ile ö─črencilerin onlar─▒ günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.

Üniversite Seçmeli
FRA 102 Frans─▒zca II 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu ders FRA 101 dersinin bir devam─▒d─▒r. Bu dersin sonunda ö─črencilerin kelime ve gramer bilgilerinin geli┼čmesi ve çe┼čitli konular hakk─▒nda kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlan─▒r.

Üniversite Seçmeli
FRA 103 Frans─▒zca III 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu ders FRA 101 ve FRA 102 derslerinin devam─▒ olup dersi tamamlayan ö─črencilerin günlük ya┼čamdaki çetrefilli olmayan konu┼čmalar─▒ anlayabilecek düzeye ula┼čmalar─▒ beklenir. Ayr─▒ca derste, sade bir dille yeniden yaz─▒lan k─▒sa edebi metinler okunarak tart─▒┼č─▒l─▒r.

Üniversite Seçmeli
FRA 104 Frans─▒zca IV 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu dersi tamamlayan ö─črenciler, Frans─▒zca kompozisyon yazabilecek ve yorum yapacak düzeyde dile hakimdirler. Sosyal ve kültürel konularda s─▒n─▒rl─▒ da olsa tart─▒┼čmalara kat─▒labilirler. Ayr─▒ca sosyal ve profesyonel ihtiyaç ve ilgilerine yönelik konularda yaz─▒l─▒ ve sözlü olarak ileti┼čim kurabilme becerisi kazan─▒rlar.

Üniversite Seçmeli
IE 301 (EM 301) Yöneylem Ara┼čt─▒rmas─▒ I 3(2+2+0)  ECTS  6,00

Yöneylem Ara┼čt─▒rmas─▒n─▒n ve uygulamalar─▒n─▒n temel özellikleri. Yöneylem Ara┼čt─▒rmas─▒'n─▒n; üretim planlama; envanter planlama; fabrika yerle┼čimi; i┼č de─čerlendirme; kalite kontrol ve di─čer alanlarda uygulanmas─▒. Do─črusal programlama: Atama ve Ta┼č─▒ma problemleri. Do─črusal olmayan programlama. Kuadratik programlama; çok amaçl─▒ programlama; geometrik programlama ve di─čer teknikler. Bilgisayar uygulamalar─▒.

Üniversite Seçmeli
IE 303 (EM 303) Mühendisler ─░çin Oyun Kuram─▒ 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Tam bilgili statik oyunlar, bask─▒n strateji dengesi, Nash dengesi, kar─▒┼č─▒k strateji dengesi, ard─▒┼č─▒k biçimli oyunlar, geriye do─čru çözümleme, mükemmel alt oyunlar Nash dengesi, tekrarl─▒ oyunlar, belirsizlik ve bilgi, aç─▒k art─▒rma stratejileri ve aç─▒k art─▒rmalar, tedarik zinciri problemleri, pazarl─▒k, oy verme.

Üniversite Seçmeli
ISP 101 ─░spanyolca I 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu ders, ─░spanyolca'ya giri┼č niteli─činde olup ö─črencilere ─░spanyolca'n─▒n temel dilbilgisi kal─▒plar─▒n─▒, k─▒sa günlük diyaloglar içinde sunar ve onlar─▒n bu kal─▒plar─▒ kullanma becerilerini geli┼čtirmelerini amaçlar.

Üniversite Seçmeli
ISP 102 ─░spanyolca II 3(2+2+0)  ECTS  5,00

ISP 101 dersinin devam─▒d─▒r. Bu derste amaç, ö─črenilen konular─▒n peki┼čtirilmesi ve kelime bilgisinin artt─▒r─▒larak ö─črencilerin gerek yaz─▒l─▒ gerekse sözlü ortamlarda kendilerini ifade etmelerini sa─člamakt─▒r.

Üniversite Seçmeli
ISP 103 ─░spanyolca III 3(2+2+0)  ECTS  5,00

ISP 101 ve ISP 102 derslerinin devam─▒ niteli─čindedir. Bu derste, ö─črencilerin kelime da─čarc─▒klar─▒n─▒n artt─▒r─▒larak onlar─▒n kendilerini olabildi─čince ak─▒c─▒ bir biçimde yaz─▒l─▒ ve sözlü olarak ifade etmeleri hedeflenir.

Üniversite Seçmeli
ISP 104 ─░spanyolca IV 3(2+2+0)  ECTS  5,00

ISP 101, ISP 102 ve ISP 103 derslerinin devam─▒ niteli─čindedir. Bu derste, daha önceki derslerde ö─črenilmi┼č olan bilgilerin ve dört dil becerisinin peki┼čtirilerek geli┼čtirilmesi amaçlanm─▒┼čt─▒r.

Üniversite Seçmeli
ITA 101 ─░talyanca I 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu ders ─░talyanca'ya ba┼člang─▒ç niteli─činde olup ö─črenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kal─▒plar─▒ ö─čretilir. Ayr─▒ca ö─črencinin günlük hayata yönelik çe┼čitli durumlarda ö─črenmi┼č oldu─ču kal─▒plar─▒ kullanmas─▒na yönelik uygulamalar yap─▒l─▒r.

Üniversite Seçmeli
ITA 102 ─░talyanca II 3(2+2+0)  ECTS  5,00

ITA 101 dersinin devamd─▒r. Derste ö─črenilen konular─▒n peki┼čtirilmesi, kelime bilgisinin artt─▒r─▒lmas─▒ ve ö─črencinin gerek sözel gerekse yaz─▒l─▒ olarak, temel konularda kendini ifade edebilmesi amaçlan─▒r.

Üniversite Seçmeli
ITA 103 ─░talyanca III 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu ders ITA 101 ve ITA 102 derslerinin devam─▒ olup ─░talyanca'da konu┼čma, dinleme, okuma-anlama becerilerinin ve kelime da─čarc─▒─č─▒n─▒n geli┼čtirilmesi hedeflenir.

Üniversite Seçmeli
ITA 104 ─░talyanca IV 3(2+2+0)  ECTS  5,00

ITA 101, ITA 102 ve ITA 103 derslerinin devam─▒d─▒r. Bu derste ö─črenilen dil yap─▒lar─▒n─▒n do─čru olarak kullan─▒lmas─▒, okuma, dinleme becerilerinin geli┼čtirilmesinin yan─▒ s─▒ra i┼č terminolojisi ve ortam─▒na yönelik bilgilerin de kazan─▒lmas─▒ amaçlan─▒r.

Üniversite Seçmeli
JAP 101 Japonca I 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu dersin amac─▒ ö─črencilere ilk etapta Hiragana ve Katakana alfabelerini ö─čretmektir. Ö─črencilerin kullan─▒lacak ders kitab─▒ ve ek materyalleri okuyup, Japonca yazabilmelerini amaçlamaktad─▒r. Daha sonra temel gramere giri┼č yap─▒l─▒r ve ö─črencilerin sahip olduklar─▒ kelime da─čarc─▒─č─▒ ile basit cümleler kurabilmeleri hedeflenir.

Üniversite Seçmeli
JAP 102 Japonca II 3(2+2+0)  ECTS  5,00

JAP 101 dersinin devam─▒d─▒r. Bu derste, ö─črencilerin Japonca'da zamanlar, s─▒fatlar, zarflar ve fiillerin kullan─▒m─▒ konular─▒nda ilerlemeleri sa─članarak daha karma┼č─▒k cümleler kurabilmeleri amaçlan─▒r.

Üniversite Seçmeli
JAP 103 Japonca III 3(2+2+0)  ECTS  5,00

JAP 101 ve JAP 102 derslerinin devam─▒d─▒r. Bu derste daha önceki kurlarda ö─črenilen temel Japonca bilgisinin üstüne diyalog kurmaya yönelik yeni gramer kal─▒plar─▒n─▒n eklenmesi ile ö─črencilerin daha ak─▒c─▒ bir ┼čekilde ileti┼čim kurmalar─▒ sa─član─▒r.

Üniversite Seçmeli
JAP 104 Japonca IV 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu derste ö─črencilerin uluslararas─▒ Japonca yeterlilik s─▒nav─▒ 4. seviyesine haz─▒rlanmalar─▒na yönelik çal─▒┼čmalar yap─▒l─▒r. Onlar─▒n okuma, anlama ve dinleme becerileri artt─▒r─▒larak Japon dilinde ileti┼čim kurma yetileri geli┼čtirilir.

Üniversite Seçmeli
RUS 101 Rusca I 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Bu ders Rusça'ya ba┼člang─▒ç niteli─činde olup ö─črenciye temel sözcükler ve dilbilgisi kal─▒plar─▒ ö─čretilir. Ayr─▒ca ö─črencinin günlük hayata yönelik çe┼čitli durumlarda ö─črenmi┼č oldu─ču kal─▒plar─▒ kullanmas─▒na yönelik uygulamalar yap─▒l─▒r.

Üniversite Seçmeli
CEE 102 (EHM 102) Lojik Devreler 3(2+0+2)  ECTS  5,00

Say─▒ sistemleri ve kodlama; Boole cebri; kombinezonsal lojik devre elemanlar─▒; Boole fonksiyonlar─▒: kanonik ifadeler ve Boole fonksiyonlar─▒n─▒n indirgenmesi; Quine McCluskey ve Karnaugh metotlar─▒; baz─▒ pratik kombinezonsal devreler: toplay─▒c─▒, kodlay─▒c─▒, ço─čullay─▒c─▒; ROM ve programlanabilir lojik diziler; ard─▒┼č─▒l lojik devreler: durum tablosu ve durum diyagram─▒; flip-floplar; ard─▒┼č─▒l lojik devrelerin analizi; senkron ard─▒┼č─▒l lojik devrelerin tasar─▒m─▒; tümle┼čik ard─▒┼č─▒l devre bile┼čenleri: yaz─▒c─▒lar, haf─▒zalar, say─▒c─▒lar.

Üniversite Seçmeli
COME 218 (B─░M 218) Veri Yap─▒lar─▒ ve Algoritmalar 3(2+0+2)  ECTS  6,00

Giri┼č; veri tipleri ve veri yap─▒lar─▒, soyut veri tipleri, elemanlar ve yap─▒, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri tipleri, nesne yönelimli programlar─▒ dilleri aras─▒nda kar┼č─▒la┼čt─▒rma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne yönelimli yöntem üzerine dayal─▒ yaz─▒l─▒m sistemleri örnekleri.

Üniversite Seçmeli
COME 342 Yaz─▒l─▒m Mühendisli─čine Giri┼č 3(2+0+2)  ECTS  6,00

Sistem ya┼čam döngüsü, Waterfall ve ÔÇťVÔÇŁ modelleri; ön ürün olu┼čturma, evrimsel geli┼čtirme, her bölümdeki görevli personelin rolleri, gereklilik analizi; yaz─▒l─▒m tasar─▒m─▒, standartlar ve programlama dilleri çe┼čidi ve dokümantasyon, do─črulama ve onaylama ve kalite güvencesi gibi uygulama türleri.

Üniversite Seçmeli
ECON 104 (EKON 104) Ekonomi II 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Milli gelir ve milli gelirin hesaplanmas─▒; ekonomik büyüme, i┼čsizlik ve enflasyon ile ilgili sorunlar; makroekonomik politika araçlar─▒.

Üniversite Seçmeli
ECON 212 (EKON 212) Makroekonomi 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Milli Gelir, milli gelirin bile┼čimi ve milli geliri belirleyen modeller; ekonomik büyüme sorunlar─▒; i┼čsizlik ve enflasyon; maliye politikalar─▒; para ve para politikalar─▒; uluslararas─▒ ticaret ve finans.

Üniversite Seçmeli
ECON 422 (EKON 422) Türkiye Ekonomisi 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Türkiye ekonomisinde kurulu┼čundan bu yana kaydedilen geli┼čmeler; Türkiye ekonomisinin analizi; yap─▒s─▒, trendleri, problemleri ve politika uygulamalar─▒; küreselle┼čme ve Türkiye ekonomisi; Avrupa Birli─či ile Türkiye aras─▒ndaki ili┼čkiler.

Üniversite Seçmeli
ECON 432 (EKON 432) Oyun Kuram─▒ 3(3+0+0)  ECTS  6,00

Bu ders, lisans düzeyinde bir ders olarak, oyun kuram─▒ ve uygulamas─▒na ili┼čkin konular─▒ giri┼č düzeyinde i┼čleyecektir. Konular aras─▒nda, rekabet modelleri, i┼čbirli─či ve çok ki┼čili karar verme konular─▒, ele al─▒nacakt─▒r. Bu kapsamda, tam bilgili statik oyunlar, bask─▒n strateji, mahkûmlar ikilemi oyunu, Nash dengesi ve uygulamalar─▒, kar─▒┼č─▒k strateji dengesi ve uygulamalar─▒, ard─▒┼č─▒k türden oyunlar, tekrarl─▒ oyunlar, aç─▒k art─▒rma stratejileri, pazarl─▒k oyunlar─▒ ve oy verme oyunlar─▒ üzerinde durulacakt─▒r.

Üniversite Seçmeli
IE 302 (EM 302) Yöneylem Ara┼čt─▒rmas─▒ II 3(2+2+0)  ECTS  6,00

Kuyruk Teorisi; sistem yap─▒lar─▒; notasyon; tek servis kanall─▒ ve çok kanall─▒ sistemler. Olas─▒l─▒ksal envanter modelleri: tek periyot modelleri; sipari┼č noktas─▒ modelleri; periyodik kontrol modelleri. Markov zincirleri: Düzgün Markov zincirleri; absorbe eden Markov zincirleri. Benzetim: benzetim örnekleri; süreç üretme. Zaman - ak─▒┼č mekanizmas─▒. Benzetim dilleri.

Üniversite Seçmeli
STAT 208 (─░STA 208) Mühendisler için Temel Olas─▒l─▒k ve ─░statistik 3(2+2+0)  ECTS  5,00

Olas─▒l─▒─č─▒n tan─▒m─▒ ve ilgili kavramlar. Kombinatorik analiz: sayman─▒n temel prensibi, permütasyon, kombinasyon. Olas─▒l─▒k aksiyomlar─▒. Ko┼čullu olas─▒l─▒klar. Bayes formülü. Ba─č─▒ms─▒z olaylar. Rassal de─či┼čkenler. Da─č─▒l─▒m fonksiyonlar─▒. Kesikli rassal de─či┼čkenler. Beklenen de─čer ve varyans. Sürekli ve kesikli olas─▒l─▒k da─č─▒l─▒mlar─▒. Nokta kestirimi ve istatistiksel karar vermenin ilkeleri. Verilerin düzenlenmesi ve analizi. Hipotez testleri. Normal da─č─▒l─▒mlar─▒n ortalamalar─▒ ve varyanslar─▒ için testler. Aral─▒k kestirimi. S─▒ralama ve seçme. Parametrik olmayan yöntemler. Regresyon ve korelasyon. ─░statistik için bilgisayar kullan─▒m─▒. Varyans analizi.

Üniversite Seçmeli
HSS 311 (─░TB 311) Kariyer Planlamas─▒ ve Yönetimi 1(0+2+0)  ECTS  3,00

Üçüncü ve dördüncü s─▒n─▒f ö─črencilerine aç─▒k olan bu derste, mezun olma a┼čamas─▒na gelmeden önce gerçekçi kariyer hedefleri nas─▒l belirlenir, ki┼čiye özgü uygun kariyer planlamas─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r konular─▒ örnekler yoluyla incelenerek anlat─▒l─▒r. Türkçe ve ─░ngilizce özgeçmi┼č haz─▒rlanmas─▒, öngörü┼čmelerde uygulanacak yöntemler, meslek tan─▒t─▒mlar─▒, meslekler ba─člam─▒nda ortaya ç─▒kan i┼č ve ya┼čama ili┼čkin f─▒rsatlar ve zorluklar tart─▒┼č─▒larak ö─črencilerin ileriye yönelik mesleki bir bak─▒┼č aç─▒s─▒ kazanmalar─▒ sa─član─▒r.

Fazla Ders Yüklü Seçmeli

Etiketler

Elektronik Ízel Ders

Hazřrlřk Atlama

Micro Economi

universite ozelders

▄niversite Kimya

proficiency

Macro Ekonomi

Řniversite ingilizce ders

÷zelders Řniversite

▄niversite Fizigi

÷zel muhasebe dersi

Istatistik Ízel Ders

bilgisayar mŘhendisli­i dersleri

ekonometri ÷zel ders

C, C++ , Bilgisayar Dersleri

Matlap Ízel Ders

calculus ÷zel ders

Analiz Ízel Ders

Řniversite ÷grencileri išin ÷zel ders

ilk÷gretim-lise ÷zel ders

÷zel ders egitim

hemen ÷zel ders

Garantili ´┐Żgretmenler B´┐Żlent Hoca:

Calculus, Lineer Cebir, Analiz , Matris, Determinatlar

Aziz Hoca:

Istatistik, Micro Ekonomi, Makro Ekonomi, Finans, Muhasebe

Sinem Hoca:

Muhasebe, Finans, Micro Ekonomi, Makro Ekonomi, Istatistik

Halil Hoca:

Elektronik, Devreler, Elektrik

Ekrem Hoca:

Fizik, Termodinamik, Optik,

Saadet Hoca:

Kimya, ´┐Żniversite Kimyasi, Organik Kimya,

´┐Żniversite ´┐Żzelders myspace ´┐Żniversite ´┐Żzelders youtube ´┐Żniversite ´┐Żzelders facebook ´┐Żniversite ´┐Żzelders twitter ´┐Żniversite ´┐Żzelders rss